Habár  a koronavírus mostanában mindenütt jelen van, a következő sorokban olyasvalamire szeretném felhívni a figyelmet, ami a krízis után is jelentőséggel fog bírni. Régi vágyunk valósult meg azzal, hogy országunk számos termékének csomagolását egy dekoratív és feltűnő logó díszíti, mely arra ösztönzi a magyar fogyasztókat, hogy hazai és regionális termékeket vásároljanak. Más európai országokban ez egy rég bevett módszer, Magyarországon ezidáig sajnos szükség­telenül túl nagy hangsúlyt fektettünk az import árukra. A Wiesbauer-Dunahús magyar termelő üzemként, mely kifinomult ízléssel készíti magas minőségű termékeit a magyar piac számára, természetesen fontos kezdeményezésnek tartja ezt és egyre több csomagoláson tünteti fel a ‚vedd a hazait‘ logót.

Egyáltalán nem lep meg, hogy sok más különböző ágazat magyar vállalata is hasonlóan azonnal cselekedett. Az élelmiszerkereskedelem is felismerte a logó fenntartható értékét és egyre nagyobb mértékben támogatja ezt a kezdeményezést. A logó nem csupán ennek a válságnak a leküzdésében játszik óriási szerepet, hanem közép- és hosszútávon abban is nagy je­lentősége lesz, hogy a magyar fogyasztókban tudatosságot teremtsen és ezáltal jobb alternatívaként tekintsenek majd a hazai minőségi termékekre.

Végezetül még egy megjegyzés a koronavírussal kapcsolatban, ami nekem szemé­lyesen nagyon fontos: kiváltképp a válság kezdetekor a Wiesbauer-Dunahúsnál magasabb bevétel realizálódott, viszont jelentős többletkiadásokkal is szembesültünk. Ezek között volt egyrészt a nyersanyagbeszerzés alapját képező kedvezőtlen forint árfolyam ingadozás, másrészt a jelentősen megnövekedett szervezési és adminisztratív feladatokkal járó ráfordítások a zavartalan munkafolyamatok miatt, és végül a kollégáink egészségét megóvó védelmi intézkedések is többletkiadást jelentenek.